Autor Pere Ibern

4 entradas
Pere Ibern

Investigador en el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona Email: pere.ibern@upf.edu Twitter: @pereibern