Autor Anna García-Altés

4 entradas
Anna García-Altés

Economista, MSP, MSc HPM, Doctora en Medicina y Cirugía. Directora del Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, en la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Email: agarciaaltes@gencat.cat; @annagaal