Dr. Enriqueta Felip, MD, PhD

Dr. Enriqueta Felip, MD, PhD

La Dra. Felip és autora de més de 200 articles i ha estat nomenada un dels investigadors més citats en el anys 2018, 2019, 2020 i 2021 (Font: https://clarivate.com/hcr).